ارتباط با ما

موضوع یا مطلب خاصی مد نظر شما است که در قالب مقاله در موبایل چی بخرم منتشر شود؟ در هنگام مرور صفحات متوجه مشکل خاصی شده‌اید؟ پیشنهاد یا انتقادی خاصی را می‌خواهید به ما منتقل کنید؟ می‌خواهید اسپناپسر وب‌سایت موبایل چی بخرم شوید؟  معرفی نرم افزار، بازی و سرویس خاصی دارید و می‌خواهید آن را با ما در میان بگذارید؟ از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید و انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. 

در صورتی که فرم زیر به هر دلیلی کار نکرد، می‌توانید پیام خود را به ایمیل support@mobileguide.ir ارسال نمایید.

    دکمه بازگشت به بالا